El Consell de l’Advocacia Catalana impulsa una campanya de sensibilització i formació als advocats amb relació al tràfic de persones

El Consell de l’Advocacia Catalana impulsa una estratègia de sensibilització i formació amb relació al tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual.

El tràfic d’éssers humans és considerat com una de les infraccions penals més greus a escala mundial i una forma moderna d’esclavatge que afecta col·lectius en situació de vulnerabilitat en especial dones, menors d’edat i persones estrangeres en situació administrativa irregular, tot i així la tolerància i permissivitat de la societat davant del fenomen és alarmant.

Actualment la crisis de refugiats ha posat de manifest les mancances que existeixen per lluitar conjuntament contra el tràfic de persones i es reconeix que les persones sol·licitants d’asil i refugiades es troben en una situació d’especial vulnerabilitat en front al tràfic d’éssers humans.

El passat 12 de maig el Parlament Europeu va reclamar els Estats membres de la UE més implicació en la protecció de les víctimes de tràfic de persones i en el compliment de tot allò establert en la directiva 2011/36  relativa a la protecció i lluita contra el tràfic d’éssers humans i la protecció de les víctimes que no s’està aplicant correctament.

La mateixa resolució especificava que la identificació de les víctimes segueix essent un dels aspectes més complexes ja que el caràcter enganyós i coercitiu del delicte fa que les víctimes no siguin capaces de reconèixer la seva pròpia vulnerabilitat.

L’advocacia té un paper fonamental i es situa en una posició privilegiada en quant a la detecció d’indicis de possibles situacions de tràfic d’éssers humans. Molt especialment en les intervencions en frontera (aeroports, ports, o altres punts fronterers terrestres), centres d’internament d’estrangers i comissaria, però també en intervencions davant menors no acompanyats, explotació laboral, violència domèstica, en relació en persones vinculades a contextos de prostitució o davant la comissió de delictes.

Advocades i advocats han de ser capaços d’oferir una assistència legal especialitzada i de qualitat a les persones que més indefenses i desprotegides es troben en la nostra societat ja que els drets humans de les víctimes de tràfic són vulnerats de la forma més extrema.

Davant la importància del paper que tenen advocats i advocades tant en el moment de la detecció de les víctimes de tràfic d’éssers humans com en el d’assumir la seva adequada defensa legal, el Consell de l’Advocacia Catalana realitzarà del II Congrés de Drets Humans de l’Advocacia Catalana de setembre 2016 sobre el tema de la detecció i defensa de víctimes de tràfic d’éssers humans.

La proposta de congrés sobre tràfic de persones es planteja no com un acte aïllat sinó com a part d’una estratègia més àmplia de sensibilització i formació de l’advocacia catalana i a actors de la societat civil i l’administració que s’iniciarà amb jornades a diferents col·legis d’advocats de Catalunya com el de Tarragona i Girona l’1 i 2 de juny o els de Sabadell i Barcelona el 6 i 7 de juliol per seguir al setembre en altres localitats com Granollers i Sant Feliu de Llobregat i finalitzar amb la realització del Congrés el 29 i 30 de setembre a la localitat de Figueres.

Per més informació sobre les jornades i el Congrés contactar al següent correu electrònic: cdh@cicac.cat

 

Inscripcions al II Congrés de Drets Humans

  • Inscripcions al II Congrés de Drets Humans, Figueres 29 i 30 de setembre de 2016. Si voleu rebre més informació podeu fer-nos arribar un correu a cdh@cicac.cat. Disponibilitat en breu.

Transport

  • Si voleu rebre informació de com arribar-hi i dels preus especials per als/les Congressistes podeu fer-nos arribar un correu a cdh@cicac.cat

Allotjament

  • Si voleu rebre més informació sobre l’allotjament i dels preus especials per als/les Congressistes podeu fer-nos arribar un correu a cdh@cicac.cat

 

Related Articles

Back to top button