Històric de Conselleres i Consellers

 

Degans i Deganes que han format part del Consell des de la seva constitució (10 de juny de 1983)

El Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya es va constituir a Tortosa el 10 de juny del 1983, després de la dissolució del Secretariat Permanent dels Col·legis d’Advocats de Catalunya, de conformitat al que disposava la Llei de Col·legis Professionals de Catalunya, de 17 de desembre del 1982.

LLIBRE: Els deu primers anys del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (1983 – 1993)

Està integrat per la totalitat dels Degans i Deganes dels Col·legis d’Advocats de Catalunya i una persona gerent elegida d’entre els advocats i advocades de Catalunya.

COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA

Excm. Sr. Antoni Plasència Monleón (10.6.1983 – 3.10.1986)
Excm. Sr. Josep M. Antràs Badia (3.10.1986 – 21.7.1989)
Excm. Sr. Eugeni Gay Montalvo (21.7.1989 – 10.6.1997)
Excm. Sr. Enric Leira Almirall (3.5.2001 – 12.7.2001)
Excm. Sr. Luís del Castillo Aragón (4.4.2002 – 25.2.2003)
Excm. Sr. Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol (25.2.2003 – 8.9.2005)
Excma. Sra. Sílvia Giménez-Salinas Colomer (8.9.2005 – 23.7.2009)
Excm. Sr. Pedro L. Yúfera Sales (23.7.2009 – 11.7.2013)
Excm. Sr. Oriol Rusca Nadal 11.7.2013 – 19.7.2017)
Excma. Sra. Mª Eugènia Gay Rosell  (19.7.2017 – 31.1.2022)

COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE FIGUERES-ALT EMPORDÀ

Excm. Sr. Narcís Sala Roca (10.6.1983 – 18-2.1987)
Excm. Sr. Robert Pallarés Gasol (18.2.1987 – 14.2.1997)
Excma. Sra. Margarida Ramis Rebassa (14.2.1997 – 9.2.2007)
Excm. Sr. Jaume Torrent Echeverria (9.2.2007 – 15.2.2011)
Excm. Sr. Joan Ramon Puig i Pellicer (15.2.2011 – 27.2.2023)

COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE GIRONA

Excm. Sr. Ponç Feliu Llançà (10.6.1983 – 20.12.1983)
Excm. Sr. Josep Reyner Bosacoma (20.12.1983 – 10.1.1995)
Excm. Sr. Josep M. Prat i Sàbat (10.1.1995 – 16.9.2005)
Excm. Sr. Salvador Capdevila Bas (16.9.2005 – 26.7.2010)
Excm. Sr. Carles McCragh i Prujà (26.7.2010 – 22.7.2022)

COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE GRANOLLERS VALLÈS ORIENTAL

Excm. Sr. Joan M. Xiol Gasset (10.6.1983 – 18.2.1987)
Excm. Sr. Pere Canal Baliu (18.2.1987 – 1.2.1996)
Excm. Sr. Carles F. Font Ausió (1.2.1996 – 13.2.2004)
Excma. Sra. Lídia Condal Invernón (13.2.2004 – 20.01.2012)
Excm. Sr. Josep Medina Padial (20.01.2012 – 21.01.2020)

COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE LLEIDA

Excm. Sr. Josep M. Minguella Piñol (10.6.1983-7.3.1991)
Excm. Sr. Joan Betriu Monclús (7.3.1991 – 4.2.1999)
Excm. Sr. Ricard Borrás Iglesias (4.2.1999 – 9.2.2007)
Excm. Sr. Antoni Riba Esteve (9.2.2007 – 15.2.2011)
Excm. Sr. Simeó Miquel i Roé (15.2.2011 – 26.1.2015)
Excm. Sr. Jordi Albareda Cañadell (26.1.2015 – 27.2.2023)

COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE MANRESA

Excm. Sr. Joan Vergé Grau (10.6.1983 – 5.2.1988)
Excm. Sr. Santiago Bosch Espinet (5.2.1988 – 14.2.1997)
Excm. Sr. Josep de Puig i Viladrich (14.2.1997 – 8.2.2001)
Excm. Sr. Josep M. Badia Sala (8.2.2001 – 2.2.2009)
Excm. Sr. Abel Pié i Lacueva (2.2.2009 – 22.2.2021)

COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE MATARÓ

Excm. Sr. Joaquim Bartra Soler (10.6.1983 – 13.2.1992)
Excm. Sr. Salvador Soler Vicens (13.2.1992 – 14.2.1997)
Excm. Sr. Jordi Puigderrajols Coll (14.2.1997 – 22.2.2008)
Excm. Sr. Josep Masó Aliberas (1.2.2008 – 11.2.2012)
Excm. Sr. Júlio J. Naveira Manteiga (11.2.2012 – 21.1.2020)

COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE REUS

Excm. Sr. Agustín Barrera Carrero (10.6.1983 – 13.12.1986)
Excm. Sr. Jaume Gispert Pujol (18.2.1987 – 4.2.1987)
Excm. Sr. Enric Castro Casanovas (5.2.1988 – 12.2.1998)
Excm. Sr. Ricard Foraster Adserà (12.2.1998 – 24.1.2003)
Excm. Sr. Pere Lluís Huguet Tous (24.1.2003 – 22.2.2016)
Excma. Sra. Encarna Orduna Pardo (22.6.2016 – 22.1.2024)

COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE SABADELL

Excm. Sr. Josep R. Rovira Esteban (10.6.1983 – 8.2.2001)
Excm. Sr. Manuel Hernández Martin (8.2.2001 – 2.2.2009)
Excm. Sr. Juan Antonio García Cazorla (2.2.2009 – 17.1.2017)
Excm. Sr. Manolo Hernández Martín (17.1.2017 – 25.1.2021)

COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Excm. Sr. Vicenç vidal Sanchis (10.6.1983 – 4.6.1985)
Excm. Sr. Ramon Vilalta Arau (4.6.1985 – 14.2.1986)
Excma. Sra. Júlia Latorre Mingrat (14.2.1986 – 14.2.1997)
Excm. Sr. Amadeu Cots Ribas (14.2.1997 – 9.5.2000)
Excm. Sr. Vicente Ruiz de Porras (9.5.2000 – 8.2.2001)
Excm. Sr. Xavier Castellvell Díez (8.2.2001 – 20.2.2003)
Excma. Sra. Marta Cánovas Bordes (20.2.2003 – 23.3.2007)
Excm. Sr. Miquel Rodríguez Zamora (23.3.2007 – 25.3.2019)
Excma. Sra. Eva Ribó Fenollós (25.3.2019 – 27.3.2023)

COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE TARRAGONA

Excm. Sr. Josep L. Calderón Alejaldre (10.6.1983-7.3.1991)
Excm. Sr. Rafael Fernández del Castillo (4.4.1991 – 14.2.1997)
Excm. Sr. Antoni Huber Company (14.2.1997 – 16.5.2003)
Excm. Sr. Antoni Vives Sendra (16.5.2003 – 2.2.2009)
Excm. Sr. Antonio Salas de Córdoba (2.2.2009 – 22.1.2013)
Excm. Sr. Manel Albiac Cruxent (22.1.2013 – 21.12.2020)

COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE TERRASSA

Excm. Sr. Anselm Ramoneda Allué (10.6.1983 – 7.3.1991)
Excm. Sr. Joan Sales Homs (7.3.1991 – 4.2.1999)
Excma. Sra. Maria Vidal Sanahuja (4.2.1999 – 9.2.2007)
Excm. Sr. Miquel Sàmper Rodríguez (9.2.2007 – 22.12.2014)
Excm. Sr. Ignasi Puig Ventalló (22.12.2014 – 27.2.2023)

COL·LEGI D’ADVOCATS I ADVOCADES DE TORTOSA

Excm. Sr. David Domènech Roig (10.6.1983 – 4.2.1999)
Excm. Sr. David Domènech Forcadell (4.2.1999 – 9.2.2007)
Excm. Sr. Josep Canicio Querol (9.2.2007 – 29.11.2016)
Excm. Sr. Xavier Faura Sanmartín (29.11.2016 – 25.3.2019)

COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE VIC

Excm. Sr. Josep Espona i Bayés (10.6.1983 – 5.2.1988)
Excm. Sr. Miquel S. Subirachs Vila (5.2.1988 -13.2.1992)
Excm. Sr. Miquel PI Costa (13.2.1992 – 1.2.1996)
Excm. Sr. Àlvar Solà Serrabou (1.2.1996 -13.02.2004)
Excma. Sra. Rosa M. Varela Manubens (13.2.2004 – 1.2.2008)
Excm. Sr. Antoni Molas i Casas (1.2.2008 – 22.12.2015)
Excm. Sr. Joan Riera Claret (22.12.2015 – 20/12/2019)

CONSELLERS SECRETARIS

Il·lm. Sr. Manuel Abós i Janot (1983 – 1999)
Il·lm. Sr. Román Gómez Ponti (2000 – 2007)


ASSOCIACIÓ DELS EXDEGANS DE CATALUNYA

President

Excm. Sr. Josep M. Badia i Sala (15.06.2022)
(Exdegà Col·legi d’Advocats de Manresa)

Documentació: Bases Estructurals Exdegans pdf · Certificat creació Junta Exdegans pdf

Back to top button