Estrangeria

La Subcomissió d’Estrangeria del CICAC és un espai de coordinació en relació als temes que estableix la Llei Orgànica 4/2009 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per les Lleis Orgàniques 8/2000,  14/2003 i  2/2009 i el Reglament que la desenvolupa aprovat per Reial Decret 557/2011 de 20 d’abril.

En el  si de la comissió també es tracten les incidències del Torn especial d’estrangeria i s’informa de les constants novetats legislatives que es donen en aquest àmbit.

Responsables:

Excma. Sra. Eulàlia BarrosDegana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
Excma. Sra. Estela MartínDegana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona

 

 

 

Back to top button