Servei Lingüístic

Àrea de Llegua

Presidents:

Excm. Sr. Rogeli Montoliu Casals. Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic
Excm. Sr. David Casellas Roca. Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa

El Servei Lingüístic és l’òrgan executor de la Comissió de Llengua del Consell de l’Advocacia Catalana, la qual va ser una de les primeres que es van constituir en el si del Consell de l’Advocacia Catalana. La Comissió té com a objectius treballar per eliminar els prejudicis que pateix el català en el món jurídic, vetllar pel respecte dels drets lingüístics, sensibilitzar els advocats i advocades perquè utilitzin el català i dotar-los de recursos per garantir el dret d’opció lingüística. Més informació

Back to top button