LITEL

 

PROJECTE EUROPEU “LITEL” LAWYERS INITIAL TRAINING ON EU LAW”

El Consell de l’Advocacia Catalana participa com a contrapart en un projecte Europeu sobre formació Inicial per advocades i advocats en normativa de la UE amb títol: “LAWYERS INITIAL TRAINING ON EU LAW” (LITEL).

Les altres entitats contraparts del projecte són: L’Escola de Formació del Col·legi de de l’Advocacia de París, el Col·legi de l’Advocacia de la República Txeca i el Col·legi de l’Advocacia d’Irlanda.

La Comissió Europea considera que la formació de l’advocacia, i en particular dels futurs advocats i advocades i joves professionals en el dret de la UE és insuficient.

Per tant, l’objectiu general d’aquest projecte és reunir diversos operadors dedicats a la formació inicial d’advocats i advocades per tal de millorar la qualitat de la formació en l’àmbit del dret de la UE, contribuint a reforçar  l’Estat de Dret a Europa.

Un dels objectius del projecte és desenvolupar i elaborar 2 mòduls formatius amb els següents temes:

  • L’advocacia i l’Estat de Dret a Europa, un mòdul previ comú sobre l’acquis de l’Estat de Dret
  • La Carta dels Drets Fonamentals de la UE com a recurs per donar suport a l’Estat de Dret. Taller pràctic sobre la invocabilitat de la Carta Europea de Drets Fonamentals.

Accions a realitzar:

  1. INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES I D’INFORMACIÓ ENTRE PROVEÏDORS DE FORMACIÓ PER A l’ADVOCACIA – 4 “STUDY VISITS”
  1. ELABORACIÓ DE 2 MÒDULS FORMATIUS
  1. SESSIÓ FORMATIVA PER L’ADVOCACIA JOVE

 

Back to top button