Resolució Extrajudicial de Conflictes (Mediació i altres ADR)

En aquests vídeos us presentem de forma resumida catorze aspectes que cal tenir en compte per valorar seriosament la importància de la mediació i els altres sistemes de resolució extrajudicial de conflictes. Són diversos punts de vista, exposats des de l’advocacia, i que heu de tenir en consideració a l’hora d’exercir la professió.

La Comissió de Mediació i altres sistemes de Resolució Extrajudicial de Conflictes (com l’Arbitratge i el Dret Col·laboratiu, entre d’altres) està  integrada per una advocada o advocat designats per cada Col·legi d’Advocats de Catalunya i presidida per un Degà o Degana. Dóna suport tècnic i jurídic al Ple del Consell i coordina i negocia anualment amb la Generalitat de Catalunya els Convenis per a la gestió del Servei d’Orientació a la Mediació en el marc del Servei d’Orientació Jurídica que hi ha als catorze Col·legis de l’Advocacia de Catalunya.

La comissió de treball també coordina les actuacions conjuntes de l’Advocacia catalana en matèria de mediació familiar i de dret privat, a banda d’organitzar cada any el Curs de Mediació Familiar homologat pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, habilitador per exercir a l’àmbit públic la Mediació Familiar i de Dret Privat. En el marc d’aquesta coordinació destaquem el projecte executat a finals del 2019, amb la gravació del vídeo que resumeix en 14 punts les raons per les quals l’advocacia ha de tenir present la importància de la mediació i els altres sistemes de resolució extrajudicial dels conflictes.

L’objectiu de la Comissió d’aconseguir el reconeixement de la professió de l’advocacia dins l’àmbit de la mediació familiar i de dret privat ha estat aconseguit amb plena satisfacció, essent la seva tasca d’ara i per a un futur, mantenir aquesta presència i fomentar entre el col·lectiu el coneixement, l’especialització i la formació en mediació.

Back to top button