Portal de Transparència

 

El Consell de l’Advocacia Catalana té com a valor fonamental la transparència i està compromès a facilitar informació fidedigna i veraç sobre la institució.

Com a objectiu estratègic, el Portal de Transparència del Consell de l’Advocacia Catalana posa a disposició de tots els membres de la comunitat col·legial, així com de la ciutadania en general, mitjançant la publicitat activa, la informació més rellevant relativa a les seves activitats i les seves funcions de forma clara, accessible i comprensible; amb la qual cosa possibilita la rendició de comptes en tots els àmbits de la gestió de la institució, de conformitat amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i els compromisos adquirits en el Codi ètic i de bones pràctiques aprovat en data 22 de febrer de 2021 pel Ple del Consell.

L’accés a la informació pública és un dret.

Es pot sol·licitar, sempre que es respectin els límits fixats per la normativa vigent, informació sobre dades que no es trobin publicades.


Funcions del Consell i Normativa

Informació Institucional i Organitzativa Codis de conducta del Consell de l’Advocacia Informació Econòmica Acció Corporativa Protecció de dades Formulari de contacte Canal de denúncies Treballa amb nosaltres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top button