El CICAC

Logo cicac

El Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya és una Corporació de Dret Públic que agrupa als 14 Col·legis d’Advocats d’àmbit català, i una de les seves principals finalitats és la representació de l’Advocacia.

L’Advocacia, com a garant dels drets i llibertats de les persones, sempre ha procurat treballar de forma activa i constant en la millora de les relacions amb els poders i amb l’Administració, amb la clara finalitat de fer efectius els valors que han de guiar a un Estat Social, Democràtic i de Dret, i salvaguardar el prestigi i l’honorabilitat d’una vocació que es transforma en professió: la d’advocat.

Els col·legis d’advocats catalans, al llarg de la nostra història s’han caracteritzat per la implicació social, i creiem que cal continuar treballant per fer palesa la seva sensibilitat i posicionament actiu envers les problemàtiques en aquesta línia i, en aquest sentit, la web que presentem pretén acomplir un doble objectiu:

  • Oferir, tant als col·legis d’advocats com als seus col·legiats, un vehicle de comunicació que permeti aproximar la institució als professionals millorant la confiança envers el Consell.
  • Aproximar la institució a la ciutadania a fi d’oferir una visió més propera del nostre col·lectiu, i per tant una millor comprensió de la nostra funció al si de la societat.

Sens dubte aquests objectius són els que ens han de marcar el camí que ens ha de dur a procurar consolidar una Advocacia que és referent europeu i en la que, la ciutadania confia.

Back to top button