Home / Àrees de treball / Taxació de costes i jura de comptes

Taxació de costes i jura de comptes

Àrea de taxació de costes i jura de comptes

La Comissió està formada per una advocada o advocat designats per cada Col·legi d’Advocats de Catalunya i presidida per un Degà o una Degana, i té entre els seus objectius fomentar que els advocats i advocades integrin l’ús del full d’encàrrec professional com una eina més dins l’exercici de la seva professió.

Membres de la Comissió

Presidenta:
Excm. Sr. Jordi Albareda, Degà del Col·legi de l’Advocacia de Lleida

Membres de la Comissió de cada col·legi
:
Sr. Luis Rojas, del Col·legi de Barcelona
Sra.  Eva Pous, del Col·legi de Barcelona
Sra, Elena Moreno, del Col·legi de Barcelona
Sra. Rosamaria Saguer, del Col·legi de Figueres
Sr.  Santiago Soler Colomé, del Col·legi de Girona
Sr. Jesús Santos, del Col·legi de Granollers
Sr. Ignacio Serrano, del Col·legi de Granollers
Sr. Carles Alaman, del Col·legi de Lleida
Sr. Daniel Bacardit, del Col·legi de Manresa
Sr. Antoni Acosta, del Col·legi de Mataró
Sra. Dolors Vázquez Pérez, del Col·legi de Reus
Sra. Irene Gomez Calderó, del Col·legi de Sabadell
Sra. Sonia Llonch, del Col·legi de Sabadell
Sr. Jordi Vidal, del Col·legi de Sant Feliu
Sr. Julio de Parellada Duran, del Col·legi de Tarragona
Sr. Josep Boada, del Col·legi de  Terrassa
Sra. Laura Fresquet, del Col·legi de Tortosa
Sr. Sebastià Puigdecanet, del Col·legi de Vic

 

Fulls d’encàrrec professional Actualitat Criteris Orientadors Vigents