Home / Àrees de treball / Taxació de costes i jura de comptes

Taxació de costes i jura de comptes

Àrea de taxació de costes i jura de comptes

La Comissió està formada per una advocada o advocat designats per cada Col·legi d’Advocats de Catalunya i presidida per un Degà o una Degana, i té entre els seus objectius fomentar que els advocats i advocades integrin l’ús del full d’encàrrec professional com una eina més dins l’exercici de la seva professió.

Membres de la Comissió

President:

Excm. Sr. Jordi Albareda, Degà del Col·legi de l’Advocacia de Lleida

Membres de la Comissió de cada col·legi
:

Sr. Frederic Munné Catarina, del Col·legi de Barcelona
Sra. Rosamaria Saguer Gregori, del Col·legi de Figueres
Sr.  Santiago Soler Colomé, del Col·legi de Girona
Sr. Jesús C. Santos Aparicio, del Col·legi de Granollers
Sra. Neus Bellera Fondevilla, del Col·legi de Lleida
Sr. Daniel Bacardit Fernández, del Col·legi de Manresa
Sra. Elisenda Ferrer Torrent, del Col·legi de Mataró
Sr. Jordi Antón Garcia, del Col·legi de Reus
Sra. Irene Gomez Calderó, del Col·legi de Sabadell
Sra. Regina Rovira Serra, del Col·legi de Sant Feliu
Sr. Julio Francisco de Parellada Durán, del Col·legi de Tarragona
Sra. Carmen Oriol Fita, del Col·legi de  Terrassa
Sr. José Joaquin Zaragoza Anglés, del Col·legi de Tortosa
Sr. Nàsser Aoukhiyad Lebrahimi, del Col·legi de Vic

 

Fulls d’encàrrec professional