Home / Comissions del Consell / Taxació de costes i jura de comptes

Taxació de costes i jura de comptes

Àrea de taxació de costes i jura de comptes

La Comissió està formada per una advocada o advocat designats per cada Col·legi d’Advocats de Catalunya i presidida per un Degà o una Degana, i té entre els seus objectius fomentar que els advocats i advocades integrin l’ús del full d’encàrrec professional com una eina més dins l’exercici de la seva professió.

Membres de la Comissió

President:

Excm. Sr. Jordi Albareda, Degà del Col·legi de l’Advocacia de Lleida 

 

Fulls d’encàrrec professional