Taxació de costes i jura de comptes

Àrea de taxació de costes i jura de comptes

La Comissió està formada per una advocada o advocat designats per cada Col·legi d’Advocats de Catalunya i presidida per un Degà o una Degana, i té entre els seus objectius fomentar que els advocats i advocades integrin l’ús del full d’encàrrec professional com una eina més dins l’exercici de la seva professió.

Membres de la Comissió

Presidenta:

Excma. Sra. Carme Oriol Fita, Degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa

 

Fulls d’encàrrec professional

 

 

Back to top button