Responsabilitat Civil i Seguiment de Sinistres

 

La Comissió de Responsabilitat Civil i Seguiment de Sinistres és una Comissió Paritària, constituïda contractualment per a la valoració inicial i seguiment dels sinistres de RC professional produïts. La Comissió valora  si el sinistre existeix i ha de ser assumit per la pòlissa, o si no hi ha sinistre, en quin cas la companyia compareixerà en el judici civil per a la defensa jurídica de l’advocat o advocada assegurada, postulant la desestimació de la demanda interposada

Presidenta:

Excma. Sra. Eulàla Barros. Degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell

Back to top button