Àrea en Tecnologies en l’Advocacia

 

La Comissió de Tecnologies per a l’Advocacia té com a objectius dissenyar i coordinar les accions necessàries per al correcte desenvolupament i exercici professional davant la revolució tecnològica que vivim, la qual no ha de ser vista com un perill, sinó com una gran oportunitat per a l’advocacia. Els nostres àmbits d’actuació són els següents:

  • Estudi i anàlisi de les reformes legislatives que afecten de forma directa o indirecta l’exercici de la professió.
  • Organització de diferents accions formatives per a l’advocacia.
  • Implantació de noves tecnologies per facilitar la gestió de l’exercici professional (OneDrive, signatura digital, etc.)
  • Estudi de l’impacte de les transformacions socials i tecnològiques en l’ordenament jurídic.
  • LOPD: anàlisi del tractament de dades de caràcter personal per part dels operadors jurídics per protegir la informació i minimitzar els riscos en els despatxos professionals.
  • Integrar la privacitat i la ciberseguretat en la gestió de les dades i en els casos de pèrdua o subtracció de dispositius electrònics.
  • Detecció de les oportunitats de millora en matèria de compliment de RGPD.
  • Digitalització de recursos dels catorze col·legis de l’advocacia i de despatxos professionals.
  • Informació sobre les tecnologies disruptives derivades de la cadena de blocs (blockchain), la intel·ligència artificial (IA), l’internet de les coses (IdC) i la robòtica.

 

President:

Excm. Sr. Sergi Guillén. Degà del Col·legi de l’Advocacia de Reus

Vicepresident:

Excm. Sr. Jesús Sánchez. Degà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

Back to top button