Serveis per als advocats i advocades

Logo Altermutua
L’objectiu d’Alter Mútua dels Advocats és l’exercici de la previsió social mitjançant la realització d’operacions d’assegurança directa i capitalització, dins els límits que la legislació vigent assenyali en cada moment.

logo_caja_abogados

Caixa Advocats és l’entitat financera de referència per al col·lectiu jurídic, amb un objectiu clar de servei i especialització per a aquest sector professional. Ofereixen una àmplia gamma de productes  dissenyats per cobrir totes les necessitats de la seva clientela.

[+] Informació


logo_sabadell

El Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya i Sabadell Professional, unitat de Banc Sabadell especialitzada en col·lectius professionals tenen signat un conveni de col·laboració amb la finalitat de posar a la disposició de tots els seus col·legiats un conjunt de productes i serveis financers en condicions preferents.

 Si desitges ampliar aquesta informació, dirigeix-te a qualsevol oficina de Banc Sabadell, truca al 902.383.666 o fes clic a:

[+] Informació


Logo Banc Santander Justicia

SANTANDER JUSTICIA, un servei exclusiu del Banco Santander per a professionals del món de la Justícia. Descobreixi aquí tots els seus avantatges.

[+] Informació (web)

                                                     [+] Calculadora simulació


Presentació telemàtica de declaracions, autoliquidacions i altres documents tributaris en representació de terceres persones.

El CICAC i l’ATC van signar un conveni que permet la presentació per via telemàtica.

Els col·legiats i col·legiades o societats professionals interessades hauran de presentar prèviament el document individualitzat d’adhesió al conveni. Aquest document d’adhesió només s’ha de presentar la primera vegada. Amb l’enllaç accediu tant al document d’adhesió de professional individual com al de societat professional, el qual segons el cas s’ha de retornar signat al Consell (recepcio@cicac.cat). Cal tenir també signat i disponible el document de representació del  o la clienta.

L’Agència Tributària de Catalunya, a la vista d’aquesta sol·licitud, emetrà, previ anàlisi dels requisits per adherir-se, l’autorització expressa i individualitzada que habilitarà al o la col·legiada o societat professional per presentar i pagar declaracions, autoliquidacions i altres documents tributaris en representació de terceres persones per via telemàtica. La manca de contestació de la sol·licitud en el termini d’un mes suposarà l’atorgament de l’esmentada autorització, podent la persona interessada sol·licitar la certificació d’aquest extrem.


Nou servei de Videocomunicacions amb els Centres Penitenciaris

El CICAC ha signat un Conveni amb el Departament de Justícia per tal de poder implementar el sistema de videocomunicacions entre els Col·legis d’Advocats de Catalunya i els Centres Penitenciaris i Centres de Menors dependents de la Generalitat. Aquesta videocomunicació es farà des dels equips de transmissió de què disposen els 14 Col·legis d’Advocats catalans, d’acord amb un calendari d’implementació progressiva. Per tal de poder efectuar la videocomunicació caldrà efectuar la reserva d’agenda del sistema a través de l’aplicatiu establert a l’efecte a https://ejcat.justicia.gencat.cat/IAP, amb accés amb certificat digital.

Adjunt teniu el conveni signat i el Manual d’ús de l’aplicatiu de l’Agenda

Back to top button