Blog de Presidència

M’honora assumir la presidència del Consell de l’Advocacia Catalana  i la  més alta representació dels advocats  i advocades de Catalunya,  des del passat 22 de desembre de 2023, per la qual cosa agraeixo a la resta de degans i deganes dels col·legis de l’advocacia de Catalunya   per dipositar unànimement la seva confiança en mi.

Entre els objectius més importants que juntament amb la resta dels degans i deganes de Catalunya hem  consensuat per aquest any 2024 s’hi troben:

  • La millora del torn d’ofici, des d’un punt de vista personal i econòmic, en interès del conjunt d’advocats i advocades catalanes; així i tot, continuem i continuarem, fins assolir-ho, la negociació amb el Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat, motiu que ens permet interessar-nos, com sempre i ara més que mai, pels pressupostos de la Generalitat pel 2024, de forma que es pugui consolidar la feina iniciada i molt ben treballada durant la presidència d’Encarna Orduna.
  • La promoció de l’ús del català en l’àmbit jurídic, des de la vessant judicial a la pròpia de l’exercici de la professió amb la resta d’operadors que intervinguin. Només hi ha risc que es perdi la llengua si es deixa d’utilitzar.
  • La defensa d’un model de justícia proper a la ciutadania i per tant el contundent rebuig a qualsevol intent de comarcalització dels òrgans judicials.
  • L’aposta incondicional per les eines de la justícia restaurativa, la mediació i la resta dels ADR (Alternative Dispute Resolution), on els advocats i les advocades tinguin un paper essencial i inqüestionable en tant que l’advocacia com a professió és l’experta immemorial per gestionar els conflictes com a tal.
  • Analitzar els efectes jurídics de la intel·ligència artificial i resoldre les seves conseqüències per prevenir qualsevol resultat difícil d’entomar.

Marta Martínez i Gellida, presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana

Back to top button