Deontologia

Deontologia

La Comissió és la competent per a la tramitació dels expedients en l’exercici de la potestat disciplinària, quan el Lletrat/ada afectada té la condició de membre del mateix Consell o membre de Junta de Govern d’un dels 14 Col·legis que en formen part, ja que en aquests supòsits es el Ple del Consell, el que té legalment atribuïdes les facultats sancionadores.

Si bé aquest és un objecte fonamental i el més conegut de la Comissió, son més les tasques que desenvolupem. Així periòdicament ens reunim les persones responsables de la Comissió de Deontologia de cadascun dels col·legis catalans, a fi efecte de tractar la casuística que ens afecta en la resolució del expedients per infracció de la Normativa de l’Advocacia Catalana, debatent i compartint criteris d’interpretació i d’aplicació del regim de les sancions previstes.

 

Presidenta de la Comissió

Excma. Sra. Maria Pastor Santana, Degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró

 

Reflexions deontològiques

¿Cal que siguem nosaltres mateixos, entre companys i companyes, que ens disciplinem, que ens controlem i que, sobretot, ens sancionem?. ¿És necessari que realitzem aquesta tasca que en ocasions acaba amb la imposició entre nosaltres mateixos d’un càstig?. La resposta podem obtenir-la a partir de fer-nos més preguntes: ¿som una professió amb vocació de servei que aspira a la més alta qualitat?; ¿volem el reconeixement social i públic que creiem ens mereixem i que no ha d’estar per sota de la resta d’operadors jurídics del nostre nivell?; ¿ens disciplinem nosaltres o deixem que ho facin altres?. Aquí la resposta no està en el vent com diu la cançó de Bob Dylan, sinó en cadascun i cadascuna de nosaltres i, atenció, que si ens equivoquem en aquesta resposta podem afectar el futur de la nostra feina…

 Comissió de Deontologia

Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat.

Back to top button