Home / Àrees de treball / Comissió de Violència de Gènere i Igualtat

Comissió de Violència de Gènere i Igualtat

Comissió de Violència de Gènere i Igualtat

 

La Comissió de Violència de Gènere i Igualtat té com a objectiu vetllar pel compliment de la legislació vigent, conscienciar la societat contra la Violència de Gènere , formar als advocats i advocades interessades en la matèria i actuar davant qualsevol situació denunciable.

Presidenta:

Excma. Sra. Encarnación Orduna Pardo, Degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus

Enfocament de gènere en l’actuació lletrada: Guia pràctica per a l’Advocacia