Home / Àrees de treball / Comissió de Violència Masclista i d’Igualtat

Comissió de Violència Masclista i d’Igualtat

 Comissió de Violència Masclista i d'Igualtat

 

La Comissió de violència masclista i d’Igualtat té com a objectiu vetllar pel compliment de la legislació vigent, conscienciar la societat contra la Violència Masclista , formar als advocats i advocades interessades en la matèria i actuar davant qualsevol situació denunciable.

Presidenta:

Excma. Sra. Encarnación Orduna Pardo, Degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus

 

Enfocament de gènere en l’actuació lletrada: Guia pràctica per a l’Advocacia