Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia

La Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia té per finalitat canalitzar les incidències i queixes que es produeixin amb relació als jutjats o tribunals a Catalunya, com a suport a la Comissió Mixta amb el TSJC, així com coordinar les actuacions dels Col·legis d’Advocats per facilitar l’actuació professional.

President de la Comissió

Excm. Sr. David Casellas Roca, Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa

 

Acord de conformitats Tribunal del Jurat AP Barcelona Bones Pràctiques sobre escrits, informes orals i actuacions judicials Criteris d’unificació acordats per l’Audiència Provincial de Barcelona informe càtedra uab-cicac 2015 Informació sobre el funcionament de Noticat Informacions Òrgans Judicials Manual per a advocats/des, procuradors/es i graduats/es socials Presentació telemàtica d’escrits judicials Servei de cita prèvia per atorgar poders als jutjats de Catalunya Supressió del número de localitzador del sistema Arconte Visites a Centres Penitenciaris amb ordinadors portàtils

 

Comunicacions TSJC

 

Back to top button