Home / Àrees de treball / Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia

Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia

La Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia té per finalitat canalitzar les incidències i queixes que es produeixin amb relació als jutjats o tribunals a Catalunya, com a suport a la Comissió Mixta amb el TSJC, així com coordinar les actuacions dels Col·legis d’Advocats per facilitar l’actuació professional.

Presidenta de la Comissió

Excma. Sra. Marta Martínez Gellida, Degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa

 

Bones Pràctiques sobre escrits, informes orals i actuacions judicials Bones pràctiques als edificis judicials (prevenció dels contagis de la COVID) Criteris d’unificació acordats per l’Audiència Provincial de Barcelona informe càtedra uab-cicac 2015 INFORMACIÓ SOBRE EL FUNCIONAMENT DE NOTICAT manual per a advocats/des, procuradors/es i graduats/es socials presentació telemàtica d’escrits judicials PROTOCOL DE CRITERIS ORIENTATIUS SOBRE SUSPENSIÓ D’ ACTES JUDICIALS Servei de cita prèvia per atorgar poders als jutjats de Catalunya Supressió del número de localitzador del sistema Arconte

Protocol d’execució de les diligències de llançament

Protocol d’execució de les diligències de llançament