Nou informe sobre el compliment de Carta europea

1_informe_cartaLa Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura ha publicat un nou informe de seguiment (consulteu el document) de l’aplicació de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries amb relació al català i l’aranès. Aquest informe s’ha fet arribar al Ministeri de Finances i Administracions Públiques del Govern de l’Estat perquè l’incorpori al memoràndum que ha de presentar al Comitè d’Experts del Consell d’Europa.

Segons aquest informe, els obstacles més importants que ha patit l’aplicació de la Carta són: el fort impacte de la crisi en el finançament d’activitats de suport a la llengua; els efectes negatius de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010 sobre l’Estatut d’autonomia; la promulgació de lleis contràries a la Carta, com ara la nova llei estatal d’educació; i les mesures dels governs valencià, balear i aragonès regressives pel que fa a l’aplicació del Conveni internacional.

Us recordem que en el web del Servei Lingüístic hi ha un apartat dedicat exclusivament a la Carta europea on podeu trobar disponibles els informes d’altres anys.

Related Articles

Back to top button