L’assessorament jurídic del Servei Lingüístic del CICAC

Un dels serveis que ofereix el Servei Lingüístic del CICAC és l’assessorament jurídic a advocats i advocades als quals es vulneren els drets lingüístics en el seu exercici professional. El Servei Lingüístic proporciona a l’advocacia models de recurs de reposició per fer front a les resolucions judicials contràries a la llei, models d’altressí per demanar que es notifiquin els documents en català i, sempre que sigui necessari, es posa en contacte amb els dinamintzadors lingüístics dels Jutjats o bé directament amb el TSJC.

A l’apartat “Dret lingüístic” del Servei Lingüístic hi ha disponible de forma gratuïta diversos models de recursos de reposició, un model d’altressí i un recull de fonts jurisprudencials i doctrinals que es pronuncien sobre l’al·legació de la indefensió, entre altres materials sobre dret lingüístic.

Durant el 2023 es va prestar assessorament en nou casos de vulneracions de drets. Les vulneracions van estar relacionades amb requeriments de jutges de traduir  documentació al castellà i també exigències per part del personal judicial de parlar en castellà en l’acte del judici. La gran majoria dels casos es va resoldre de forma favorable.

Related Articles

Back to top button