Nova ‘Terminologia de la factura elèctrica’

L’1 de juny de 2021 va entrar en vigor un canvi de tarifa estatal en la factura de l’electricitat que afecta totes les persones amb un contracte de subministrament domèstic. Per això, des del TERMCAT es va considerar interessant fer un recull terminològic que contribuís a aclarir els termes que giren a l’entorn d’aquest canvi tarifari.

A la Terminologia de la factura elèctrica s’hi poden consultar termes com ara peatgecomercialitzadora de mercat regulatPVPC o subhasta, i també entrades que s’han fet populars recentment, com ara període horari plaperíode horari punta i període horari vall, i els conceptes derivats hora planahora punta i hora vall. El diccionari s’acompanya d’una infografia interactiva que il·lustra alguns d’aquests termes.

Més informació

 

 

Related Articles

Back to top button