L’Advocacia Catalana reclama a Justícia la millora immediata de les compensacions del torn d’ofici

El Consell demana l’aprovació d’un decret per ampliar la partida dels pagaments als advocats i advocades que presten el servei de justícia gratuïta

El Consell de l’Advocacia Catalana ha demanat al Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat que millori de forma immediata les compensacions econòmiques als advocats i advocades que presten el servei del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut (TOAD), que actualment es troben a nivells corresponents a l’any 2010. En una carta dirigida a la consellera Gemma Ubasart, la presidenta del Consell, Marta Martínez, reclama que Justícia, tal i com preveu la Llei de finances públiques, formalitzi un decret per ampliar la partida destinada als pagaments dels advocats i advocades que treballen en l’àmbit de la justícia gratuïta.

El Consell de l’Advocacia Catalana basa aquesta petició a partir d’un estudi econòmic que quantifica en poc més de 21,5 MEUR l’import que cal afegir per acabar amb el finançament deficitari dels advocats i advocades adscrits al torn d’ofici. “Estem cobrant amb xifres de fa 14 anys i la falta d’acord polític pels pressupostos d’aquest any i ara el període electoral provoca que s’estiguin enquistant les penúries amb les què treballa l’advocacia del torn d’ofici”, lamenta Marta Martínez.

És per això que el Consell de l’Advocacia Catalana reclama al Departament de Justícia que apliqui l’article 39 del Text refós de la Llei de finances públiques i que es decreti per la via d’urgència l’ampliació en 21,5 MEUR de la partida destinada a aquestes millores en les compensacions. “Som conscients de la situació de pròrroga pressupostària, però existeixen mecanismes i fórmules que només depenen de la voluntat política”, indica la presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana.

Prova d’això és que fa tot just una setmana, el passat 19 d’abril, el Departament de Justícia anunciava un acord per incrementar entre 180 i 312 euros mensuals els sous de tots els treballadors al servei de l’administració de justícia a Catalunya. “No comprenem aquesta doble vara de mesurar que, un cop més, margina als 6.500 advocats i advocades que presten un servei públic com és el torn d’ofici”, assenyala Martínez.

El Consell de l’Advocacia Catalana detalla que, a banda de la millora de les compensacions econòmiques, amb aquests 21,5 MEUR addicionals també es podrien fer ajustos i reconèixer la disponibilitat en determinats torns de guàrdia, establir nous mòduls, incrementar el número d’advocats i advocades de guàrdia en alguns torns i territoris o millorar l’actual mòdul de procediment social, entre d’altres.

L’advocacia catalana ja va presentar el passat mes de gener un recurs administratiu de reposició, pendent encara de resoldre’s, contra la resolució unilateral del Departament de Justícia segons la qual es prorrogava el conveni del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut (TOAD) per aquest any en les mateixes condicions que les vigents l’any 2023.

El Consell de l’Advocacia Catalana també demana a Justícia que prengui mesures per garantir aquest 2024 una partida pressupostària suficient pel programa de foment de l’ús del català en el torn d’ofici. Les actuacions realitzades l’any passat van superar en més de 6.000 euros la previsió pressupostària, als quals Justícia encara no ha donat cobertura, i segons les dades del primer trimestre de 2024 tot indica que aquest any es pot reproduir la mateixa situació, amb un diferencial encara més elevat. “L’esforç de l’advocacia per incrementar l’ús del català en la justícia ha de tenir necessàriament una resposta positiva de l’administració”, diu la presidenta Martínez.

 

Barcelona, 26 d’abril de 2024

Related Articles

Back to top button