Home / Reflexions dels ex presidents / Julio J. Naveira Manteiga / Manifest III Conferència Corredor Mediterrani

Manifest III Conferència Corredor Mediterrani

Manifest aprovat el 27 de gener de 2018 a Cartagena, durant la Tercera Conferència de Consells i Col·legis d’Advocats del Mediterrani, per reivindicar el Corredor Mediterrani.

Manifest III Conferència Corredor Mediterrani