El president del Consell de l’Advocacia Catalana ha participat en la inauguració de les VI Jornades d’Advocats i Advocades de Violència de Gènere que han organitzat el Consejo General de la Abogacía i el Col·legi d’Advocats de Reus.

El president ha recalcat que només aconseguint la igualtat efectiva entre homes i dones aconseguirem com a societat erradicar la violència de gènere i per això ha posat l’èmfasi en la necessitat d’actuar paral.lelament en tres àmbits: l’educació, la formació i la informació.

En relació a l’ educació, ha destacat la necessitat d’educar en valors, en igualtat i tolerància respecte les altres persones. En relació a la formació ha destacat la necesitat de garantir la formació especialitzada i de qualitat per a tots i totes les advocades, fent especial ènfasis en que aquesta formació sigui amb perspectiva de gènere. FInalment, en quant a la informació ha manifestat la imporancia de que les conclusions de les jornades es facin arribar tant a la societat com als poders públics per tal de que tots tinguin coneixement de quines són les estrategies necessàries per erradicar la violència de gènere, en especial perquè els poders públics realitzin les modificacions legislatives necessàries per aconseguir aquest objectiu.

Related Articles

Back to top button