El president del Consell de l’Advocacia Catalana, Julio J. Naveira, assisteix al 52è Congrés General de la Federació Europea de Col·legis d’Advocats (FBE)

El president de l’Advocacia Catalana, Julio J. Naveira ha assistit els dies 21 i 22 de setembre 2018 al 52è Congrés General de la Federació Europea de Col·legis d’Advocats (FBE) per les seves sigles en francès, realitzat a Varsòvia, Polònia.

En el marc d’aquest congrés que tractava “El Dret a la Privacitat en l’Era Digital” , el president ha moderat el Panell que ha tractat el tema de “L’ús i l’abús de dels dades personals , la protecció horitzontal vs. la violació de la privacitat”.

Aquest panell ha comptat amb panelistes d’excepció com el Sr. Marcin Gorski, assessor membre del Comitè de Drets Humans del Consell Polonès de l’Advocacia i especialista en dret internacional qui ha tractat el tema de la caracterització de les persones per perfil a internet i l’amenaça que això suposa la llibertat d’informació en la seva dimensió passiva, la llibertat de rebre informació lliurement.

La Sra. Carmen Pérez-Andújar, Vicesecretaria de Mitjans Materials i Tecnològics del CGAE, que ha tractat el tema de l’adaptació dels i les advocades al nou reglament de protecció de Dades de la UE, prestant especial atenció a les conductes que els i les lletrades han de seguir per a complir la nova normativa en els despatxos.

Finalment el Sr. Olivier Raynaud,  Director de Comitè Digital i Incubadora del Col·legi d’Advocats de Marsella,  qui ha tractat el tema de la Intel·ligència Artificial. En la seva intervenció ha tractat el tema de la Intel·ligència artificial i de la justícia predictiva, argumentant la poca probabilitat que els jutges siguin substituts per robots, però considerant que la Intel·ligència Artificial por ser considerada com una potencial eina per a millorar la feina de l’advocacia i la judicatura.

El 52è Congrés General de la FBE ha finalitzat el dissabte 22 amb l’Assemblea General de la FBE.

Pàgina web de la Federació Europea de Col·legis d’Advocats (FBE).

Related Articles

Back to top button