Català i empresa. Ja estàs al dia?

8-raons-public.jpg_1810791531El web té com a objectiu incrementar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit empresarial, fer créixer l’oferta de productes i serveis en català, i garantir els drets lingüístics dels consumidors.

Així mateix, dóna a conèixer les subvencions de què disposen els empresaris per promoure l’ús del català, recursos i eines per poder treballar en català i el marc legal vigent relatiu, entre altres, a l’etiquetatge i a l’atenció al client.

Quins són els 8 arguments perquè l’empresa parli català?

  1. Perquè dóna un servei de qualitat.
  2. Perquè el client té dret a ser atès en català.
  3. Perquè és de llei que els rètols estiguin en català.

Visita el web i descobreix tot el que ofereix.

Related Articles

Back to top button