La prova d’accés a l’advocacia es farà a Catalunya, però continua pendent saber si es farà en català

El Consell de l’Advocacia Catalana, que representa els catorze col·legis d’advocats de Catalunya, celebra que el Govern estatal hagi descentralitzat la prova obligatòria d’accés a l’advocacia, que l’any passat va convocar un únic examen a Madrid. Segons el BOE http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1445, es constituiran sis comissions avaluadores en diferents comunitats autònomes, entre les quals hi ha Catalunya, de manera que els aspirants catalans no s’hauran de desplaçar a Madrid, tal com va passar l’any passat.

El Consell va impugnar la convocatòria de l’any passat i va reclamar la descentralització de la prova en repetides ocasions, l’última de les quals va ser amb motiu de la visita del ministre de Justícia, Rafael Catalá, a la seu del Consell, el passat 18 de desembre. Aquell dia, el president de l’Advocacia Catalana, Abel Pié, va lliurar al ministre un plec de propostes que incloïa la petició que la prova es pogués fer a Catalunya i en català. Respecte a aquest darrer punt, la convocatòria del BOE no especifica la llengua en què estaran redactades les preguntes, per la qual cosa el Consell demanarà al Ministeri de Justícia que especifiqui l’opció de tenir les preguntes redactades en les llengües cooficials de cada comunitat autònoma.

Related Articles

Back to top button