Atles lingüístic del domini català

web_atlesL’Atles Lingüístic del Domini Català és un projecte de dialectologia que comprèn 190 localitats de tot l’àmbit geogràfic del català i té com a objectiu posar a l’abast dels investigadors un conjunt de materials de llengua oral recollits entre els anys 1964 i 1978, en forma de qüestionari o de narracions lliures, enregistrats en cinta magnètica o transcrits directament en caràcters fonètics.

Els materials del projecte, dirigit per Lidia Pons i Joan Veny, es difonen en forma de llibre a través de tres tipus de publicacions fonamentals: l’Atles Lingüístic del Domini Català, el Petit Atles Lingüístic del Domini Català i els etnotextos.

Related Articles

Back to top button