El Congrés dels Diputats tomba de nou el català a la justícia

El 10 de juny la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats va rebutjar la proposició no de llei presentada per CiU en què es reclamava que el coneixement del català fos un requisit per als jutges, fiscals i la resta de personal de l’Administració de justícia a Catalunya.

El diputat del PP Jaime de Olano va justificar el rebuig a la proposició amb l’argument que la jurisprudència estableix que el castellà ha de ser l’única llengua que els espanyols estan obligats a conèixer i que el domini d’una llengua cooficial és només un mèrit. CiU va demanar que la Llei orgànica del poder judicial garanteixi el dret dels ciutadans a utilitzar la seva llengua. [Font: El Punt Avui]

Related Articles

Back to top button