Fulls d’encàrrec professional versió advocats

Consulteu els criteris d’ús dels models de fulls d’encàrrec professional clicant aquí.

Documentació adjunta:

 1. Model full d’encàrrec professional Penal
 2. Model full d’encàrrec professional Matrimonial Contenciós
 3. Model full d’encàrrec professional Matrimonial Comú Acord
 4. Model full d’encàrrec professional Matrimonial Extrajudicial
 5. Model full d’encàrrec professional Quota Litis
 6. Model full d’encàrrec professional Hipotecari-Demandant
 7. Model full d’encàrrec professional Hipotecari-Demandat
 8. Model full d’encàrrec professional Execució Títols No Judicials-Executant
 9. Model full d’encàrrec professional Execució Títols No Judicials (executat)
 10. Model full d’encàrrec professional Monitori (Demandant)
 11. Model full d’encàrrec professional Monitori (Demandat)
 12. Model full d’encàrrec professional Judici de Faltes
 13. Model full d’encàrrec professional Faltes Quota Litis
 14. Model full d’encàrrec professional Contenciós Administratiu
 15. Model full d’encàrrec professional Genèric Assumptes Judicials i Extrajudicials
 16. Model full d’encàrrec professional Genèric Extrajudicial
 17. Model full d’encàrrec professional Laboral Empresa
 18. Model full d’encàrrec professional Laboral Treballador
 19. Model full d’encàrrec professional Fiscal
 20. Model full d’encàrrec professional Acceptació Herència
 21. Model full d’encàrrec professional Dissolució i Venda Negoci

 

 

Back to top button