El Consell de l’Advocacia inicia accions legals contra la resolució de Justícia sobre el torn d’ofici

El plenari acorda per unanimitat dels 14 degans i deganes dels col·legis de l’advocacia de Catalunya presentar un recurs de reposició al Departament.

El plenari del Consell de l’Advocacia Catalana ha acordat per unanimitat l’inici d’accions legals contra la resolució del Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat, publicada al DOGC el passat 11 de gener, segons la qual es prorrogava de forma unilateral el conveni del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut (TOAD) en les mateixes condicions que les vigents l’any 2023. En aquest sentit, el Consell de l’Advocacia interposarà un recurs administratiu de reposició al Departament de Justícia, sense descartar que posteriorment es prengui l’acord de complementar aquesta actuació amb la interposició d’un recurs contenciós-administratiu.

La mesura es pel desacord de l’advocacia catalana amb la decisió que ha pres la Generalitat de prorrogar el conveni del TOAD en les mateixes condicions que l’any passat, tot i estar acreditat que els nivells retributius que s’apliquen són els corresponents a l’any 2010.

La presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, Marta Martínez Gellida, explica que “la dotació econòmica és injusta i això genera un perjudici molt gran als gairebé 6.500 advocats i advocades del torn d’ofici perquè no només estem parlant d’unes retribucions indignes, sinó que es segueix sense corregir el tractament territorial desigual que, per exemple, provoca que hi hagi col·legis en els quals no es paguen les guàrdies”.

Pressupostos de 2024

Martínez deixa clar que, a banda de les accions legals, des del Consell de l’Advocacia Catalana es manté oberta la via de la negociació amb el Departament de Justícia. “Actualment s’estan elaborant els pressupostos de la Generalitat per aquest 2024 i seguim treballant amb el Departament i els grups parlamentaris per poder consensuar una proposta que doni estabilitat a les condicions dels professionals del torn d’ofici i posi fi a aquesta situació injusta”, diu la presidenta del Consell.

Al llarg dels últims mesos, el Consell de l’Advocacia Catalana ha mantingut una trentena de reunions amb diferents departaments del Govern i la majoria dels grups amb representació al Parlament de Catalunya per aconseguir que els propers pressupostos de la Generalitat incrementin de forma significativa la dotació econòmica del torn d’ofici i s’hi incorporin altres mesures com la creació de nous mòduls o el pagament de les guàrdies d’estrangeria, menors o violència masclista, entre d’altres millores.

“Fins al moment hem trobat bona predisposició per part de tothom i crec que hi ha una coincidència generalitzada, tant de l’administració com de les formacions polítiques, en la necessitat de dignificar d’una vegada el torn d’ofici. Ara és el moment que això es tradueixi en voluntat política per fer-ho possible”, expressa la màxima representant de l’advocacia catalana.

Barcelona, 25 de gener de 2024

Related Articles

Back to top button