El Consell de l’Advocacia Catalana participa en les reunions del comitè d’experts del Consell d’Europa

La presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, Marta Martínez, juntament amb el president de la Comissió de Llengua, David Casellas, van participar en les reunions del comitè d’experts del Consell d’Europa que van tenir lloc a Barcelona aquest mes de gener.

L’objectiu del comitè era valorar el compliment de la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries per part de l’Estat espanyol, en concret, contrastar l’informe que l’Estat espanyol va enviar al Consell d’Europa sobre el seu compliment. Aquest informe és elaborat pel Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica i es fonamenta parcialment en els informes elaborats prèviament per la Generalitat de Catalunya.

L’anàlisi del període 2017-2021 palesa mancances i incompliments dels drets reconeguts a la CELRoM en un nombre important de terrenys entre els quals hi ha el dret. En aquest sentit, denuncia la no renovació del conveni que garantia la traducció del BOE en català vigent des de 1997, la manca de versió en català dels webs d’alguns ministeris i organismes estatals i, en la justícia, constata que entre 2017 i 2021 no sols no s’havien efectuat les millores reclamades pel Consell d’Europa sinó que l’ús del català sobre el terreny encara havia empitjorat respecte a anys anteriors.

Si vols saber més sobre la Carta, consulta l’apartat de dret lingüístic del Servei Lingüístic.

Related Articles

Back to top button