Mòdul de Consulta de l’Expedient Electrònic (EXX) – Habilitació de l’accés als advocats i les advocades

El Departament de Justícia continua les actuacions de desplegament del sistema e-justícia.cat.

Com a propera actuació, s’ha previst l’activació pel dia  18 de maig de 2021 del mòdul de Consulta de l’Expedient Electrònic (EXX) pels advocats i advocades adscrites als Col·legis d’Advocats/Advocacia de Catalunya.

Els i les professionals podran així accedir, des de l’extranet del professional (la mateixa plataforma des d’on ja presenteu escrits i demandes telemàtiques i on podeu visualitzar les gravacions dels judicis), a l’expedient judicial electrònic d’aquells òrgans judicials que ja disposen de tramitació amb el sistema e-justícia.cat.

Lògicament, el professional només podrà tenir accés a aquells procediments on hi consta com a col·laborador.

La informació de l’expedient judicial electrònic de tots els procediments estarà disponible per tots els professionals, d’aquells òrgans judicials que ja disposin de tramitació en el sistema e-justícia.cat. El professional tindrà accés a les següents dades, de cada procediment:

  • Dades del registre i repartiment
  • Dades generals d’identificació del procediment
  • Dades d’altres procediments associats
  • Dades dels intervinents als quals el professional representa (identificació i adreces). De la resta d’intervinents només es mostrarà nom, cognoms i document d’identitat.
  • Dades dels col·laboradors
  • Dades de  tràmits fets
  • Documents rebuts pel jutjat en estat proveït i documents emesos pel jutjat en estat notificat. En un futur, s’incorporaran altres tipus de documents que puguin ser visualitzats.

Els procediments “Adopció” i “Adopció Internacional” són casos especials. Per la seva especial sensibilitat, aquests dos tipus de procediment estaran protegits per defecte, i per tant no seran accessibles pel professional inicialment. Cas que ho considereu adient, haureu de contactar amb el lletrat de l’òrgan judicial corresponent per sol·licitar l’accés.  .

Us adjuntem una breu guia del funcionament d’aquest nou servei. Pareu si us plau especial atenció a les consideracions que figuren al final del document.

Related Articles

Back to top button