Sistema de notificacions telemàtiques NOTICAT: Audiències Provincials

El Departament de Justícia continua el desplegament del nou mòdul de notificacions telemàtiques del sistema e-justícia.cat, anomenat NOTICAT. Aquest mòdul és l’equivalent del sistema Lexnet, però amb l’avantatge que ja està integrat dins de la gestió processal (tramitació) del propi e-justícia.cat.

Com a propera actuació, s’ha previst l’activació de NOTICAT pel 19 de maig de 2021 per les seccions civils de les quatre Audiències Provincials, que podran notificar telemàticament als advocats i advocades dels l’Il·lustres Col·legis d’Advocats/Advocacia de Catalunya. Les seccions civils de les Audiències Provincials no tenien la possibilitat de notificar telemàticament a través de NOTICAT, i a partir de la data esmentada ja podran fer-ho.

Tot i que ja teniu coneixement del sistema NOTICAT en tant que esteu rebent notificacions dels òrgans judicials dels àmbits civil, social i contenciós, us recordem les guies explicatives d’ús de l’eina.

Us adjuntem tres guies addicionals:

Related Articles

Back to top button