Número 74 de la Revista de Llengua i Dret

Ja ha sortit el número 74 de la Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, que incorpora cinc estudis distribuïts en les seccions habituals de llenguatge jurídic i administratiu, política lingüística i sociolingüística, i dret lingüístic; tres notes; les tradicionals cròniques de legislació i jurisprudència per territoris i tres recensions.

Els articles publicats en aquest número tracten temes diversos, des de l’anàlisi jurídica i lingüística del dret de la UE i les seves transposicions o l’impacte del fenomen de l’ús d’anglicismes en l’italià legislatiu suís, passant per l’anàlisi de la política i la planificació lingüístiques durant la Segona República, l’impacte positiu que té la traducció en la revitalització del basc, o bé la interpretació de la llengua de signes en l’àmbit judicial, entre altres temes.

També s’inclouen tres notes: en la primera, en un format d’entrevistes, es reflexiona sobre la intel·ligència artificial, una altra està dedicada a A. M. Badia i Margarit i en la tercera es fa una anàlisi dels quaranta anys de suboficialitat del català a la UE.

Com sempre apareixen tretze cròniques legislatives i jurisprudencials que incorporen novetats normatives que afecten els usos, els drets lingüístics i el règim jurídic de les llengües de diferents territoris de l’Estat espanyol i la Unió Europea.

 

Related Articles

Back to top button