La Generalitat denuncia el govern espanyol per discriminar el català en les oposicions de funcionaris de jutjats

El ministeri espanyol de Justícia puntua el coneixement de llengües com el danès o l’alemany, però gairebé no valora el català.

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha interposat un recurs contenciós administratiu davant l’Audiència espanyola contra el Govern espanyol per la discriminació del català en les noves proves de selecció de funcionaris de jutjats. El ministeri espanyol de Justícia ha incorporat el coneixement de llengües estrangeres a una llista de mèrits puntuables a la prova, però ha obviat el del català. Segons els criteris establerts per l’equip de la ministra Dolores Delgado, per a l’accés al cos de funcionaris, el català no és ni un requisit, ni un mèrit. Una llengua pròpia i oficial té menys consideració que llengües estrangeres com el danès, el francès o l’alemany. Els aspirants, per tant, sumaran punts per tenir idiomes com l’alemany o el danès, però no per saber el català malgrat que vulguin treballar a Catalunya.

Les llengües cooficials continuen sense ser necessàries per presentar-se a les oposicions de l’Administració de justícia, “un greuge encara més evident després que, per primera vegada, el Ministeri reconegui les llengües estrangeres com a mèrit”, segons Justícia.

Els aspirants de les oposicions fan un examen inicial. En cas d’aprovar-lo, accedeixen a la fase de mèrits, en la qual el ministeri de Justícia puntua el coneixement de les llengües estrangeres, juntament amb altres títols, graus acadèmics i cursos informàtics. Un cop superades aquestes fases, de forma voluntària, les persones que obtenen plaça de funcionari i que volen treballar a Catalunya, poden acreditar llavors els coneixements de català amb certificats o proves de nivell. Els resultats, però, no influeixen en el resultat de les oposicions, sinó que exclusivament serveixen per millorar la posició per escollir plaça de destí. També és el cas dels funcionaris que vulguin treballar a Galícia, el País Basc, les Illes o el País Valencià. 

Fins ara, les oposicions de funcionaris de jutjats constaven d’un únic examen i no hi havia cap fase de mèrits. El coneixement del català es podia acreditar igualment un cop aconseguida la plaça. [Font: Vilaweb]

Related Articles

Back to top button