El manual de redacció i estil, ara en versió digital

El llibre Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos és una obra de referència imprescindible per a la redacció i l’edició de textos de registres formals d’estil general, i per tant, per a la redacció de textos jurídics.

Exposa amb claredat diverses qüestions lingüístiques —algunes controvertides— i ofereix criteris i eines que són útils per a la redacció o la traducció, la correcció i l’edició de textos. Ara acaba de treure la versió en línia de la quarta edició del Manual d’estil, amb continguts nous que posaran al dia l’obra i que representen un 8 % més d’informació respecte a la quarta edició.

Related Articles

Back to top button