Nou Diccionari de relacions internacionals

Aquest mes de març s’ha publicat el Diccionari de relacions internacionals, en què s’hi poden trobar termes referits al marc teòric de les relacions internacionals (alineament, polaritat), als actors internacionals (estat, organització internacional, moviment d’alliberament nacional), al dret internacional públic (arranjament pacífic de controvèrsies, costum internacional, igualtat sobirana) i al dret de la Unió Europea (lliure circulació, principi de solidaritat, sistema competencial de la Unió Europea.

Quant als àmbits de cooperació o conflicte en les relacions internacionals, hi ha, per exemple, termes relacionats amb el manteniment de la pau i la seguretat internacionals (aliança, conflicte armat, dret humanitari bèl·lic), amb els drets humans (dret a l’autodeterminació, dret a un judici just, llibertats fonamentals), amb el dret penal internacional (crim internacional, extradició encoberta), amb l’acció humanitària i la cooperació al desenvolupament (accés humanitari, desastre, emergència complexa), o amb el comerç internacional (embargament comercial, liberalització comercial, proteccionisme), entre d’altres.

El diccionari, que es publica en línia i també en paper, aplega més de 1.300 termes relacionats amb les relacions internacionals i el marc jurídic i competencial dels actors internacionals. Cada fitxa terminològica conté una denominació catalana; sinònims, si n’hi ha; equivalents en castellà, francès i anglès; definició, i notes explicatives o exemplificadores quan s’ha cregut convenient. Està elaborat pel TERMCAT amb la col·laboració del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya i el suport del Govern d’Andorra.

Related Articles

Back to top button