Es publica Llengua i Societat a la Franja, el volum que analitza l’Enquesta d’usos lingüístics a la Franja l’any 2014

La Universitat de Saragossa amb el suport de la Generalitat de Catalunya i del Govern de l’Aragó ha publicat el volum Llengua i Societat a la Franja. Anàlisi de l’Enquesta d’Usos Lingüístics (2004-2014). El llibre té per objectiu oferir informació sobre la realitat sociolingüística dels municipis catalanoparlants d’Aragó a partir de l’anàlisi de l’Enquesta d’Usos Lingüístics de la Franja 2014 (EULF14). També compara els resultats amb les dades de la primera onada de l’enquesta, duta a terme el 2004, i amb les dades d’altres estudis sociolingüístics duts a terme a la resta dels territoris de parla catalana. [Font: Política Lingüística]

Accediu a:

Related Articles

Back to top button