Nou recull de termes: Sistemes de resolució alternativa de conflictes (ADR)

El passat 21 de gener, amb motiu del Dia Europeu de la Mediació, el TERMCAT va publicar un recull de 30 termes Sistemes de resolució alternativa de conflictes, procediments que s’anomenen genèricament ADR, sigla que prové de l’anglès alternative dispute resolution.

El recull conté fitxes corresponents a procediments bàsics i coneguts, com ara l’arbitratge, la conciliació i la mediació, i també altres de referides a sistemes implantats més recentment, com el dret col·laboratiu o la coordinació de parentalitat. Igualment inclou altres ADR menys coneguts, alguns dels quals encara no estan desplegats en el nostre territori però sí que estan previstos en el Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya, com ara el minijudici (en anglès, mini-trial), el peritatge extrajudicial (en anglès, expert fact-finding) o l’avaluació experta preliminar (en anglès, early neutral evaluation).

El diccionari Sistemes de resolució alternativa de conflictes (ADR) és un projecte obert i dinàmic que s’enriquirà amb noves propostes d’especialistes i d’usuaris, i forma part de la col·lecció de Diccionaris en Línia del TERMCAT, que ofereix actualment més de 120 títols dedicats a diversos camps d’especialitat.

 

Related Articles

Back to top button