Ja es pot consultar el 5è Informe sobre el compliment a Espanya de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (CELRoM)

L’Informe sobre el compliment de la Carta europea de les  llengües regionals o minoritàries (CELRoM) que ha presentat el Govern espanyol ja es pot consultar al web del Consell d’Europa. Aquest és el cinquè informe presentat fins ara. Les pàgines 22-31 de l’informe exposen les actuacions que s’han fet a Espanya per donar compliment a les estipulacions de la CELRoM en l’àmbit de la justícia, entre les quals s’esmenten les actuacions que tenen lloc en virtut del Conveni que el CICAC té signat amb la Generalitat i dades sobre el nombre d’operadors jurídics que assisteixen a cursos de català. [Font: Política Lingüística]

Podeu consultar el cinquè informe, juntament amb la resta i altres informes que el Comitè d’Experts del Consell d’Europa ha emès, en l’apartat sobre la CELRoM del web del Servei Lingüístic del CICAC.

 

Related Articles

Back to top button