La Comissió de Llengua ofereix 26 formularis per presentar recursos en procés contenciós administratiu

La Comissió de Llengua del CICAC posa a la disposició de l’advocacia catalana un recull de fins a 26 formularis jurídics per interposar recursos a Catalunya contra provisions, interlocutòries i sentències dictades en el procés contenciós administratiu.

Hi ha escrits d’interposició de recurs de reposició, recurs directe de revisió, recurs d’apel·lació i de cassació; així com escrits per sol·licitar mesures cautelars i d’oposició a peticions i demandes, entre molts altres documents. Tots els documents estan actualitzats des del punt de vista de:

  • la legislació vigent en matèria de dret administratiu;
  • la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’Administració de justícia (https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/07/06/pdfs/BOE-A-2011-11605-C.pdf);
  • els criteris de redacció del llenguatge jurídic català modern, i
  • la nova normativa de la llengua catalana.

Us els podeu baixar en format Word per tal que els pugueu adaptar als vostres casos reals i desar en el vostre ordinador personal. La Comissió de Llengua continua treballant en l’actualització de més formularis de dret contenciós administratiu que breument publicarà. Estigueu atents al butlletí.

Consulteu la resta de formularis en matèria de dret administratiu.

Related Articles

Back to top button