Què són les fintech?

Amb el terme anglès fintech, format per la truncació de les paraules angleses finance i technology, es coneix el que en català es diu tecnologies financeres.

Les tecnologies financeres són el conjunt de les tecnologies digitals que s’utilitzen per a millorar els serveis financers i bancaris. S’han constituït com un nou sector econòmic clarament emergent dintre del món financer i han fet aparèixer les anomenades empreses de tecnologies financeres, el model de negoci de les quals es basa a oferir productes i serveis financers innovadors i alternatius als que ofereixen les entitats financeres tradicionals.

Terminologia relacionada amb el sector

start-ups empreses emergents
e-banking banca electrònica
virtual currency moneda virtual
contactless card targeta sense contacte
near field communication (NFC) comunicació de camp proper
crowdfunding finançament col·lectiu
[Font: TERMCAT]

Related Articles

Back to top button