El Consell de l’Advocacia Catalana firma un conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

El CICAC i l’ACCD signen un conveni de col·laboració per impulsar de forma conjunta accions en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la defensa, protecció i garantia dels drets humans individuals i col·lectius.

Tant Carles McCragh, president de la Comissió de DDHH del CICAC com Carme Gual, Directora de l’ACCD, han destacat la importància i la potencialitat de la col·laboració conjunta.

Per la pròpia naturalesa de la professió de l’advocacia, el CICAC porta treballant per la defensa dels drets humans des de la seva creació ja que l’advocacia és eina clau sobre el qual s’articula el dret fonamental a la defensa. Tanmateix, en resposta al compromís explícit de defensa dels drets humans que té l’advocacia, al gener de 2013 es va crear la Comissió de Defensa dels Drets Humans del CICAC, amb l’objectiu d’estar amatent d’aquelles vulneracions de drets de les persones que es poden produir i buscar les accions de defensa més idonies a realitzar, intercedint davant les autoritats i treballant en col.laboració amb altres entitats.

Related Articles

Back to top button