Encara no t’has inscrit al Pla de foment del català a la justícia?

· Què és el Pla de foment del català a la justícia?

És un programa, fruit de la col·laboració entre el Departament de Justícia i el Consell de l’Advocacia Catalana, que té com a objectiu fomentar l’ús del català en determinades actuacions professionals i consisteix en una percepció complementària de 14 euros per la presentació de determinats escrits redactats en llengua catalana (només meriten el complement aquells escrits coincidents amb 26 mòduls concrets de les actuacions del Torn d’Ofici), així com el seguiment del compliment dels drets lingüístics dels ciutadans que hagin optat per triar el català.

· A qui va adreçat?

Als advocats i advocades del Torn d’Ofici que voluntàriament s’hi vulguin acollir.

· Quant dura?

La durada prevista inicialment és d’un any o fins exhaurir la partida pressupostària assignada.

· Com m’hi puc inscriure?

Per tal de participar en aquest programa, cal efectuar la inscripció voluntària enviant un correu electrònic a serveilinguistic@cicac.cat, indicant nom i cognoms, col·legi i número de col·legiat i manifestant que s’adhereix voluntàriament al Pla pilot de foment de l’ús del català.

El termini d’inscripció i participació en el Pla restarà obert durant tota la vigència del programa i els professionals s’hi podran inscriure i donar de baixa quan ho considerin, amb una comunicació prèvia al mateix correu electrònic.

· Com justifico que he actuat en català?

La justificació de l’actuació que merita el complement es farà juntament amb la corresponent justificació de l’actuació del Torn d’Ofici que es presenta al col·legi, tot adjuntant també una còpia acreditativa de l’escrit redactat en català (serà suficient la primera pàgina).

La percepció complementària de 14 euros que merita cada escrit presentat i justificat davant del col·legi, es pagarà trimestralment en concepte de totes les acreditades durant el període.

De quines eines disposo per treballar en català?

Els col·legis d’advocats i el Consell ofereixen totes les eines necessàries per tal de poder presentar els escrits en català (les podeu trobar en aquest enllaç i accedir-hi:

https://www.cicac.cat/arees/llengua/recursos-linguistics/)

Igualment podeu accedir al text complet de l’Acord de col·laboració a la web del Consell.

 

Related Articles

Back to top button