El Consell de l’Advocacia Catalana valora de forma positiva la iniciativa del Departament de Justícia per incentivar l’ús del català en l’àmbit del Torn d’Ofici

Posarà a disposició dels advocats totes les eines necessàries per facilitar la redacció d’escrits judicials presentats en català

El Consell de l’Advocacia Catalana, que representa els 14 Col·legis d’Advocats de Catalunya, valora de forma positiva la iniciativa del Departament de Justícia d’incentivar econòmicament els escrits que els advocats del Torn d’Ofici i assistència jurídica gratuïta presentin a l’Administració de Justícia en català. El Consell, a través dels Col·legis d’Advocats que hi repartits per tot el territori, potenciarà i millorarà totes les eines necessàries perquè els advocats que, de forma voluntària, decideixin redactar en català els escrits que han presentar als jutjats, ho puguin fer.

El Servei Lingüístic del Consell ja ofereix diverses eines per fomentar l’ús del català a la Justícia, com ara el traductor automàtic, els formularis jurídics, diccionaris, manuals d’estil o el servei de consultes lingüístiques, entre d’altres, que es potenciaran i s’optimitzaran. L’objectiu: que tothom que desitgi, de forma voluntària, apuntar-se a les bonificacions que oferirà el Departament de Justícia pels escrits dels serveis de Torn d’Ofici i assistència jurídica gratuïta presentats en català, disposi dels recursos i les eines necessàries per poder fer-ho. El Consell valora de forma positiva la posada en marxa d’aquesta prova pilot, amb l’objectiu que s’estengui a tots els àmbits judicials.

L’Advocacia confia que aquesta mesura contribueixi a potenciar l’ús del català als jutjats davant l’alarmant davallada de l’ús del català a la Justícia experimentada en els darrers anys. Segons dades del Departament de Justícia, l’any 2015 es van dictar de mitjana només un 8,4% de sentències en català. En xifres absolutes, de les 230.877 sentències que es van dictar l’any passat a Catalunya, només 19.375 van ser en català, una xifra en caiguda lliure d’ençà que el 2004 es va arribar al rècord del 20% de sentències en català.

L’Advocacia considera que un dels factors que han influït en aquesta davallada és el fet que el català sigui considerat només un “mèrit” i no un “requisit” per exercir a l’Administració de Justícia de Catalunya, malgrat les reiterades peticions de l’Advocacia Catalana perquè el coneixement del català sigui considerat un “requisit” per al personal judicial de l’Administració de Justícia a Catalunya.

Barcelona, 28 de desembre de 2016

Related Articles

Back to top button