Bibliografia d’interès

bibliografia selectivaEl Centre de Documentació de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya elabora periòdicament bibliografies selectives. Amb motiu de Sant Jordi difonem la bibliografia selectiva relacionada amb la llengua en l’àmbit jurídic i judicial (2010-2015), en què es destaquen obres com el Resum de l’informe sobre la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (2015), Criteris per als usos lingüístics a l’Administració de justícia (2014) i Les llengües en el nou Estat (2013). També hi podeu trobar articles de revistes especialitzades i no especialitzades, anuaris, informes i memòries, així com una selecció de llocs web, entre altres continguts d’interès.

Consulteu la bibliografia selectiva sobre la llengua catalana en l’àmbit jurídic i judicial.

Related Articles

Back to top button