La prova d’accés a l’advocacia, altra vegada només en castellà

Per segon any consecutiu, l’examen de la prova d’accés a l’advocacia a Catalunya només estava redactat en llengua castellana. El govern espanyol, de qui depèn la prova obligatòria per poder exercir la professió, va desatendre la petició de l’advocacia catalana per tal que l’examen, tipus test, estigués disponible en les llengües cooficials de cada comunitat autònoma: català i castellà, en el cas de Catalunya. Per aquest motiu, el representant de l’advocacia a la Comissió Avaluadora de la prova d’accés, Carles McCragh, va fer constar en acta una queixa formal pel fet que la prova només es pogués fer en castellà.

Pel que fa al contingut de l’examen, la convocatòria d’aquest any ha mantingut el model de prova tipus test dels anys anteriors, que només incloïa una pregunta del dret propi català. Per aquest motiu, l’advocacia catalana també sol·licita al Ministeri que l’examen inclogui més temes del dret propi de Catalunya, especialment en els àmbits civil i administratiu. Consulteu la nota de premsa completa

Related Articles

Back to top button