“Perfils lingüístics”, de Joan Veny

Aquest mes de desembre s’ha presentat el llibre Perfils lingüístics, de Joan Veny. Es tracta d’un treball de recerca d’articles i documents sobre onomàstica, lexicografia i perfils lingüísticshistòria de la llengua en què Joan Veny explica la varietat dialectal del català a les Illes Balears.

«La meva lingüística ha d’estar oberta a la societat», va afirmar Joan Veny, membre de la Secció Filològica de l’IEC, en la presentació del llibre, que inclou, a més dels textos, diferents mapes lingüístics en què Veny no solament ha volgut destacar «la catalanofonia» de les Illes a través de texts, sinó que també, de manera cartogràfica, mostra la pluralitat de la llengua. Segons Veny, el llibre està destinat tant a lingüistes com a amateurs de la llengua i recomana llegir-lo capítol per capítol, «per meditar conscientment sobre cadascun dels temes que s’hi tracten». [Font: IEC]

Related Articles

Back to top button