Llibre d’Estil de la Diputació de Girona

llibrestildipuLa Diputació de Girona ha posat en marxa un web de llengua amb la finalitat de proporcionar al personal de les administracions locals una eina que els ajudi a redactar textos amb correcció i d’una manera eficaç, tot i que també hi pot trobar elements d’utilitat qualsevol ciutadà que s’hagi de dirigir a l’Administració o que tingui interès per la llengua.

El web, al qual es pot accedir per mitjà de l’enllaç http://www.ddgi.cat/llibreEstil, conté tant criteris de presentació de textos, orientacions d’estil i convencions (ús de les majúscules i les minúscules, els signes de puntuació, els tractaments protocol·laris, etc.), com models de documents administratius i protocol·laris que es poden descarregar en format pdf i en word.

Related Articles

Back to top button