El TERMCAT tradueix al català la norma ISO 22301 de continuïtat del negoci

El Centre de Terminologia TERMCAT ha elaborat la versió catalana de la norma UNE-EN ISO 22301:2020 Seguretat i resiliència. Sistema de gestió de la continuïtat del negoci. Requisits, en el marc de la col·laboració que manté amb l’Associació Espanyola de Normalització, UNE.

Aquesta norma proporciona un marc de referència perquè les organitzacions puguin establir i aplicar un sistema de gestió que els permeti actuar amb eficàcia davant d’esdeveniments imprevistos que comportin una interrupció del seu funcionament normal, com, per exemple, una crisi sanitària que obliga a aturar temporalment l’activitat. Així mateix, s’hi recull la terminologia principal de la gestió de la continuïtat del negoci.

D’altra banda, sovint els sistemes de gestió com el que estableix la norma 22301 es complementen amb estàndards que també es refereixen, de manera més general, a la gestió del risc, com ara la Norma UNE-ISO 31000:2018 Gestió del risc. Directrius, que també està disponible en català.

En l’elaboració de la versió catalana de la norma 22301 s’ha disposat de l’assessorament d’especialistes de l’Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra (ESCI-UPF). S’hi recullen termes com ara anàlisi de l’impacte en el negociactivitat prioritàriacontinuïtat del negoci o requisit.

Per a l’adquisició de les normes, us podeu adreçar a l’Associació Espanyola de Normalització UNE o a l’Associació/Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. [Font: TERMCAT]

Related Articles

Back to top button