Dret a assistència lletrada per les víctimes de Violència Masclista

La Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista preveu, entre d’altres qüestions, mitjançant l’addició de  nous paràgrafs a l’article 31 de la norma, l’assistència lletrada des del moment de interposar la denúncia quan es vulgui denunciar qualsevol de les manifestacions de la violència masclista, sent que es preveu que els agents de policia requereixin dels col·legis de l’advocacia corresponents, la presència de lletrat.

Amb la finalitat de garantir aquesta assistència immediata, el Consell de l’Advocacia Catalana va aprovar un protocol que ha obtingut el vistiplau del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en relació a la intervenció dels professionals de torn d’ofici, que pots consultar aquí:

Continuem reivindicant l’efectivitat d’aquest dret davant del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, que està adaptant els protocols interns per donar compliment a  les previsions normatives

Related Articles

Back to top button